Zrušený let a jeho odškodné

Cestovanie býva dosť stresujúce aj bez toho, aby človek musel prestupovať. Niekedy sa tomu však nedá vyhnúť, pretože neexistuje priame spojenie medzi každými dvoma destináciami na zemi. O to viac teda človeka vytočí, keď kvôli jednému letu (resp. jeho zrušeniu/meškaniu) nestihne ten druhý. Za určitých podmienok vám však v takomto prípade prináleží finančné odškodnenie. Veľa cestujúcich o tomto, žiaľ, nevie a letecké spoločnosti tak na kompenzáciách často ušetria. Pošlime tento zvyk na smetisko dejín. Bez obáv, my vám pomôžeme s uplatňovaním vašich nárokov.

Kedy máte nárok na odškodné za zmeškanie nadväzného letu?

Právny rámec finančnej kompenzácie sa volá Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému úhrad a pomoci cestujúcim. My túto smernicu máme v malíčku.

V skratke ide o to, že ak sú splnené isté podmienky, máte nepopierateľné právo na finančnú náhradu za zmeškaný nadväzný let. Ktoré to sú?

1. Samotné meškanie/zrušenie prvého letu nesmie byť zapríčinené vonkajšími okolnosťami, ktoré letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť – nepriaznivé počasie, živelná pohroma, štrajk zamestnancov, zlá politická situácia a podobne
2. Prevádzkujúca letecká spoločnosť je registrovaná v členskom štáte EÚ (vrátane Islandu, Nórska a Švajčiarska), prípadne odlieta z letiska v takejto krajine
3. Oba lety – aj prvý, aj nadväzný, musia byť pod jedným číslom rezervácie (unikátny šesťčíselný kód)

Ak si nie ste istí, či vám vznikol nárok na odškodné, tak nás neváhajte kontaktovať. Skontrolujeme všetky náležitosti vášho letu a obhájime vaše práva.

Aké odškodné vám pripadá?

Výška finančnej kompenzácie sa odvíja od vzdialenosti medzi miestom odletu a príletu. Rozlišujeme tri úrovne:

1. Vzdialenosť do 1 500 kilometrov – odškodné 250 €
2. Vzdialenosť do 3 500 kilometrov – odškodné 400 €
3. Vzdialenosť nad 3 500 kilometrov – odškodné 600 €

POMÔCKA: Konkrétny príklad.

„Peter čakal na letisku v Londýne na svoj let do New Yorku. Nečakaná technická chyba na lietadle však zapríčinila, že sa nedočkal. Let bol zrušený.

Letecká spoločnosť ho o tom nemala ako informovať včas, pretože túto udalosť nemohla predvídať. To však Petra nemusí trápiť, pretože mu tak vznikol nárok na odškodné.

A keďže New York je od Londýna vzdialený viac než 3 500 kilometrov, jeho výška bola 600 €.

Ak máte pocit, že máte právo na odškodné za meškanie letu, neváhajte a ozvite sa nám.

Bezplatne vám nárok overíme a v prípade jeho platnosti za vás budeme bojovať. Preberieme celú administratívnu ťarchu a komunikáciu s leteckou spoločnosťou. A na záver vám peniaze pošleme priamo na Váš účet.

Ozvite sa nám

Radi Vám pomôžeme a overíme Váš nárok zadarmo.

Poslať žiadosť