Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť Studio JŠ, s.r.o., so sídlom Krásno nad Kysucou 1435, Krásno nad Kysucou, PSČ: 023 02, Slovenská republika, IČO: 46 376 194, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina I, oddiel: Sro, vložka č.: 55461/L, e-mail: info@meskanieletu.sk, Tel. číslo: +421 948 452 772. Spoločnosť je platcom DPH.

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1.