Podľa čoho sa určuje výška odškodného?

Práva pasažierov

Podľa čoho sa určuje výška odškodného?

I napriek tomu, že naše cestovanie nevychádza vždy tak, ako by sme si predstavovali, nárok na odškodné nevzniká za každých okolností. Sú udalosti, ktoré je možné ovplyvniť a potom je tu kategória s označením mimoriadne. Pri mimoriadnych udalostiach sa nedá urobiť nič. Neovplyvníme počasie, politickú situáciu danej krajiny ani zamestnancov letiska, ktorí štrajkujú za lepšie platové podmienky. Potom sú tu však udalosti, ktoré sú predvídateľné a letecká spoločnosť, s ktorou cestujeme mala vo svojom pláne s ich výskytom počítať.


           V tom prípade máme nárok na odškodnenie. Ako sa však dopracovať k výslednej sume? Mnoho zdrojov uvádza odškodné až do výšky 600 €. Táto hranica je však maximálna suma, ktorú môžete dosiahnuť, nie stanovená výška odškodného. Podľa akých parametrov sa určuje skutočná výška odškodného, ktorá je vyplatená klientom márne čakajúcim na meškajúci či dokonca zrušený let?


           Prvým bodom je dĺžka meškania. Ak let mešká viac ako tri hodiny, čo znamená, že sa do svojej cieľovej destinácie dostanete s viac ako trojhodinovými meškaním, vzniká vo vašom prípade nárok na odškodnenie. Okrem toho máte v prípade meškania nárok na občerstvenie hradené leteckou spoločnosťou a tiež vám má byť udelená možnosť poslať emailovú správu či zatelefonovať si. V prípade, že váš let mešká menej ako tri hodiny, právo na odškodnenie ani na ďalšie služby nezískavate.


           Dĺžka meškania je faktorom, ktorý udáva či vzniká alebo nevzniká nárok na kompenzáciu a ako bude výška odškodného. Podľa čoho sa však určuje výška odškodného, ktoré bude poskytnuté klientom? Faktorom, ktorý hrá rozhodujúcu úlohu je vzdialenosť medzi miestom príletu a odletu. Ak sa miesta nachádzajú do 1 500 kilometrov vzdialené od seba, výška odškodného je 250 €, pri vzdialenosti do 3 500 kilometrov sa táto suma navyšuje na 400 € a v prípade, že letíte do destinácie, ktorá je vzdialená nad 3 500 kilometrov, máte nárok na odškodné vo výške 600 €. Vzdialenosť je zistená ako najkratšia vzdialenosť medzi dvoma letiskami.


           O tom či bude odškodné vyplatené rozhodujú i ďalšie podmienky. Dôležitým prvkom je, či letecká spoločnosť patrí do kategórie spoločností registrovaných v Európskej únii, na Islande, v Nórsku či Švajčiarsku. Rovnako dôležité je brať do úvahy i mimoriadne podmienky v dôsledku ktorých nie je možné uplatniť si nárok na odškodné.           Dostať odškodné rozhodne nie je jednoduchý proces v mnohých prípadoch. V prípade, že máte pocit, že máte na odškodné nárok, je skvelým krokom obrátiť sa na odborníka, ktorý vám bude môcť dať jasný verdikt. Rovnako vás môže zastupovať a rokovať s leteckou spoločnosťou o výške vášho odškodného. Nenechajte sa odbiť výhovorkami a stojte za tým, na čo máte nepochybne nárok. Netušíte, ako správne jednať o výške odškodného? Nevadí. Obráťte sa na nás a my sa postaráme o všetky potrebné náležitosti vrátane komunikácie s leteckou spoločnosťou, a vyjednáme odškodné za meškanie či zrušenie letu za vás.

dĺžka meškaniakompenzáciaklientmeškanieodškodné