Meškanie letu

Meškanie letu a odškodné až do výšky 600 €

Meškanie nikdy nie je príjemné. Najmä ak sa jedná o odlet alebo prílet lietadla. To vie urobiť škrt cez plány a prípadne aj výrazne skomplikovať dovolenku. Žiaľ, každému, kto pravidelne cestuje, sa podobná situácia už prihodila. Vedeli ste však, že v určitých prípadoch máte pri meškaní letu nárok na kompenzáciu? Mnoho ľudí o tomto nemá ani potuchy a ukracuje sa tak o zaslúženú finančnú náhradu. To je však minulosťou. My vám pomôžeme domôcť sa svojich práv.

Kedy máte nárok na odškodné za meškanie letu?

Právny rámec finančnej kompenzácie sa volá Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému úhrad a pomoci cestujúcim. Nebojte sa, nejdeme vás nudiť paragrafmi a zákonmi.

V jednoduchosti ide o to, že ak sú splnené isté podmienky, máte nepopierateľné právo na finančnú náhradu za meškanie letu. Ktoré to sú?

1. Samotné meškanie nesmie byť zapríčinené vonkajšími okolnosťami, ktoré letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť – nepriaznivé počasie, živelná pohroma, štrajk zamestnancov, zlá politická situácia
2. Predmetný let pristane v destinácií o viac ako tri hodiny neskôr, než je pôvodne plánovaný čas príletu
3. Prevádzkujúca letecká spoločnosť je registrovaná v členskom štáte EÚ (vrátane Islandu, Nórska a Švajčiarska), prípadne odlieta z letiska v takejto krajine

Ak sa všetky tri podmienky vzťahujú aj na váš meškajúci let, máte nárok na odškodné. A s pomocou našich ostrieľaných odborníkov ho aj získate.

POMÔCKA: Konkrétny príklad.

„Janka mala kúpenú letenku z Viedne do Paríža. Pôvodný odlet o 15:20 bol však kvôli technickým problémom posunutý na 18:00, čiže o takmer tri hodiny neskôr. Momentálne Janka ešte nemá nárok na odškodné.

Neskorší odlet však ovplyvnil aj príchod do Paríža, ktorý sa z pôvodných 17:20 posunul na 20:30. To znamená, že meškanie v cieľovej destinácií sú tri hodiny a desať minút. Tu už nárok na finančnú kompenzáciu vzniká.

Keďže ide o let kratší než 1 500 kilometrov, Janka mala nárok na 250 €. A s našou spoločnosťou ich aj získala.„

Výška finančnej kompenzácie

Výška finančnej kompenzácie sa odvýja od vzdielenosti medzi miestom odletu a príletu.

250 €

do 1500 kilometrov

450 €

od 1500 do 3500 kilometrov

600 €

nad 3500 kilometrov

Skontrolujte svoj nárok na kompenzáciu

Skontrolujte svoj nárok na kompenzáciu