Občerstvenie na letisku vs. moje práva

Dovolenka, Letím, Letiská, Práva pasažierov, V lietadle

Moje nároky, občerstvenie na letisku

Preplnené letisko, zvýšenie letovej prevádzky, hromadiaci sa počet porušení práv cestujúcich znamená jedno, letná sezóna 2019 je tu! Tentoraz sa tak trochu odkloníme od najčastejšie rozpitvávanej témy – finančných kompenzácií. Narastajúca letová prevádzka so sebou prináša narastajúce oneskorenie. Niet divu, že sa jedná o najčastejší dôvod sťažností na letecké spoločnosti. Viete však, na čo všetko máte nárok, keď čakáte na svoj oneskorený let? Najzásadnejším faktorom tejto oblasti je čas oneskorenia Vášho letu. Zatiaľ čo v prípade práva na kompenzáciu je rozhodujúca dĺžka oneskorenia v cieľovej destinácii, v prípade starostlivosti hrá dôležitú úlohu dĺžka oneskorenia pred odletom, tzn. čas, ktorý ste strávili v odbavovacej hale, jednoducho povedané v priestoroch letiska.

„V prípade, že má Váš let oneskorenie minimálne 2 hodiny, ide o lety do 1500 km, 3 hodiny v prípade letu medzi 1500 km a 3500 km a 4 hodiny nad 3500 km, máte ako cestujúci právo na starostlivosť, a to hlavne v podobe stravy a nápojov, v niektorých prípadoch aj preplatenie ubytovania a zároveň cesty z letiska do ubytovacieho zariadenia. Bezplatné poskytnutie dvoch telefónnych hovorov, faxových správ alebo e-mailov považujeme v dnešnej dobe za prežitok“.

Nariadenie č. 261/2004

Nariadenie č. 261/2004 uvádza, že v prípade poskytnutia stravy a nápojov, majú byť poskytnuté v množstve zodpovedajúcom času oneskorenia. Pod týmto je nutné rozumieť, že cestujúci, ktorý strávi na letisku 6 hodín má nárok na viac jedla a nápojov ako osoba, ktorá tu strávi 2 hodiny. V prípade, že sa odlet presúva na nasledujúci deň, majú cestujúci nárok na poskytnutie ubytovania v hoteli a tiež na transfer medzi letiskom a hotelom. Zvláštnu pozornosť je samozrejme potrebné venovať potrebám osôb so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou a detí bez sprievodu. Poskytovanie starostlivosti sa riadi niekoľkými zásadami. Medzi najdôležitejšie patria zásady primeranosti a aktívneho prístupu. To znamená, že v okamihu, keď si je letecká spoločnosť vedomá signifikantného oneskorenia, mala by aktívne osloviť cestujúcich tohto letu a zároveň im poskytnúť stravu a nápoje. V prípade, že doba oneskorenia je taká rozsiahla, že cestujúci odlietajú až nasledujúci deň, je povinnosťou leteckej spoločnosti cestujúcim poskytnúť ubytovanie v hoteli a tiež transfer z letiska do hotela. Je potrebné pripomenúť, že starostlivosť môže byť obmedzená alebo odmietnutá, keby jej poskytnutie spôsobilo ďalšie oneskorenie.

„Z toho vyplýva, že v prípade, že poskytnutie noci v hoteli a následný transfer cestujúcich z hotela na letisko by bolo tak časovo náročné, že by mohlo spôsobiť predĺženie tohto oneskorenia, je na zvážení leteckej spoločnosti, či toto ubytovanie poskytne alebo nie. Každopádne dôkazné bremeno v prípade neposkytnutia ubytovania z vyššie uvedených dôvodov pripadá práve na leteckú spoločnosť“.

Ne-záujem leteckej spoločnosti

V prípade, že letecká spoločnosť k právam cestujúcim nepristupuje aktívna, má cestujúci právo na obstaranie občerstvenia a tiež ubytovanie na vlastné náklady s možnosťou neskoršieho preplatenia týchto nákladov leteckou spoločnosťou.

„V tomto prípade však musí ísť o nutné, odôvodnené a primerané výdavky. Tzn., že v prípade, že Váš let má oneskorenie 2 hodiny a Vy sa rozhodnete pre 3 chodové večere s fliaš vína, je málo pravdepodobné, že Vám letecký dopravca tieto náklady preplatí. Preplatené budú samozrejme len tie náklady, ktoré sú potrebné, odôvodnené a primerané”.

Rovnako treba uviesť, že v prípade odmietnutia leteckou spoločnosťou ponúkaným občerstvením cestujúci stráca nárok na starostlivosť v tomto rozsahu. Iná je situácia v prípade, keď sa jedná o osobu so zdravotným postihnutím.

Máte pocit, že vám prináleží odškodné? Ozvite sa nám!

Ak máte pocit, že máte právo na odškodné za meškanie letu, neváhajte a ozvite sa nám.

Bezplatne vám nárok overíme a v prípade jeho platnosti za vás budeme bojovať. Preberieme celú administratívnu ťarchu a komunikáciu s leteckou spoločnosťouna záver vám peniaze pošleme priamo na Váš účet.

Ozvite sa nám

Radi Vám pomôžeme a overíme Váš nárok zadarmo.