Site icon Odškodné za zrušenie a meškanie letu. Kompenzácia s ClaimWin

Neočakávané zrušenie letu? Možno máte nárok na odškodné až do výšky 600 €!

Zrušený let a jeho odškodné 

Stalo sa vám už niekedy, že vám zrušili let v tzv. hodine dvanástej? Ak áno, tak na túto skúsenosť zrejme nemáte príjemné spomienky. Ani sa vám nečudujeme, storno letu vie poriadne skomplikovať dovolenku či služobnú cestu. Existujú však prípady, kedy máte pri zrušení nárok na finančnú kompenzáciu. Iba mizivé percento cestujúcich však o tejto skutočnosti vie. My však v tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti. Náš tím profesionálov stojí na strane vás a vašich práv.

Kedy mám nárok na odškodné za zrušenie letu?

Právny rámec finančnej kompenzácie sa volá Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému úhrad a pomoci cestujúcim. Nemusíte študovať žiadne poučky, my sme to urobili za vás.

V skratke ide o to, že ak sú splnené isté podmienky, máte nepopierateľné právo na finančnú náhradu za stornovanie letu. Ktoré to sú?

  1. Samotné zrušenie letu nesmie byť zapríčinené vonkajšími okolnosťami, ktoré letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť – nepriaznivé počasie, živelná pohroma, štrajk zamestnancov, zlá politická situácia a podobne
  2. Prevádzkujúca letecká spoločnosť je registrovaná v členskom štáte EÚ (vrátane Islandu, Nórska a Švajčiarska), prípadne odlieta z letiska v takejto krajine
  3. Letecká spoločnosť vám neoznámila zrušenie letu viac ako dva týždne pred pôvodným časom odletu ALEBO v lehote od dvoch týždňov do siedmich dní pred odletom, pričom vám neponúkla náhradný let, ktorý by mal odlet najneskôr dve hodiny pred pôvodným plánovaným časom odletu ALEBO v lehote do siedmich dní pred pôvodným odletom, pričom vám neponúkla náhradný let, ktorý by mal odlet najneskôr jednu hodinu pred pôvodným plánovaným časom odletu

Ak si nie ste istí, či vám vznikol nárok na odškodné, tak nás neváhajte kontaktovať. Skontrolujeme všetky náležitosti vášho letu a obhájime vaše práva.

Aké odškodné mi pripadá?

Výška finančnej kompenzácie sa odvíja od vzdialenosti medzi miestom odletu a príletu. Rozlišujeme tri úrovne:

  • Vzdialenosť do 1 500 kilometrov – odškodné 250 €
  • Vzdialenosť do 3 500 kilometrov – odškodné 400 €
  • Vzdialenosť nad 3 500 kilometrov – odškodné 600 €

Konkrétny príklad:

„Peter čakal na letisku v Londýne na svoj let do New Yorku. Nečakaná technická chyba na lietadle však zapríčinila, že sa nedočkal. Let bol zrušený.

Letecká spoločnosť ho o tom nemala ako informovať včas, pretože túto udalosť nemohla predvídať. To však Petra nemusí trápiť, pretože mu tak vznikol nárok na odškodné.

A keďže New York je od Londýna vzdialený viac než 3 500 kilometrov, jeho výška bola 600 €.“

Máte pocit, že vám prináleží odškodné? Ozvite sa nám!

Ak máte pocit, že máte právo na odškodné za meškanie letu, neváhajte a ozvite sa nám.

Bezplatne vám nárok overíme a v prípade jeho platnosti za vás budeme bojovať. Preberieme celú administratívnu ťarchu a komunikáciu s leteckou spoločnosťouna záver vám peniaze pošleme priamo na Váš účet.

Ozvite sa nám

Radi Vám pomôžeme a overíme Váš nárok zadarmo.

Exit mobile version