Moje práva v prípade meškania alebo zrušenia letu

Práva pasažierov

Moje práva v prípade meškania alebo zrušenia letu


Cestovanie je zábava. Spoznáme nové kultúry, navštívime zaujímavé miesta a objavíme chute, ktoré boli pred nami skryté. Cestovanie však nie je vždy jednoduché. Bojujeme s počasím, štrajkovaním i udalosťami, ktoré nemôže predpovedať nik z nás. A tak sa niekedy stane, že náš let v lepšom prípade mešká, v horšom došlo k jeho úplnému zrušeniu. V oboch prípadoch pre vás vyplývajú isté práva, ktoré máte možnosť využiť. Na čo všetko máte nárok pri meškaní letu či jeho zrušení?


Pri meškaní letu máte nárok na finančné odškodné, ktoré sa pohybuje na troch rôznych úrovniach. Všetky tri úrovne sú dané podľa vzdialenosti v kilometroch medzi miestom odletu a príletu. Prvou kategóriou je vzdialenosť do 1 500 kilometrov a v tom prípade máte nárok na kompenzáciu vo výške 250 €. Druhá kategória predstavuje vzdialenosť do 3 500 kilometrov a výška kompenzácie sa šplhá na 400 €. Ak je vzdialenosť medzi miestom odletu a príletu nad 3 500 kilometrov, kompenzácia predstavuje 600 €.


Pozor však na to, kedy máte nárok na kompenzáciu pri meškaní letu. Tento nárok totiž nevzniká automaticky pri akomkoľvek meškaní. Meškanie letu musí byť väčšie ako 3 hodiny a nesmie byť spôsobené faktormi, ktoré letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť. To znamená, že v prípade, že váš let mešká z dôvodu poveternostných podmienok či kvôli štrajku zamestnancov letiska, nárok na odškodné nevzniká. Poslednou podmienkou je, že letecká spoločnosť musí byť registrovaná v niektorom zo štátov Európskej únie alebo odlieta z letiska nachádzajúceho sa v danej krajine. Nezúfajte však, existujú i výnimky. Hoci štáty ako Island, Nórsko či Švajčiarsko nepatria medzi členské štáty, právo sa vzťahuje i na ne.


V prípade, že bol váš let zrušený, je to ešte nepríjemnejšia situácia ako pri meškaní. Rovnako máte nárok na kompenzáciu, ktorej výška sa pohybuje v rovnakých mediach a je určovaná rovnako, ako v prípade meškajúceho letu. Je možné žiadať kompenzáciu za každý zrušený let? I pri žiadaní kompenzácie v tomto prípade platia jasné pravidlá, kedy je možné o kompenzáciu požiadať.


Odškodné je ovplyvňované rovnakými podmienkami ako meškanie. Letecká spoločnosť je povinná vyplatiť kompenzáciu, ak zrušenie nebolo zavinené udalosťami, ktoré mohla predpokladať a je členom Európskej únie vrátane vyššie spomínaných štátov. Bonusom však je, že na kompenzáciu máte nárok ak vám nebol v zákonnej lehote 14 – 7 dní ponúknutý náhradný odlet z rovnakého miesta s odletom najskôr o hodinu skôr, ako tomu bolo v prípade vášho zrušeného letu.


Pravidlá týkajúce sa priznania odškodného a jeho výška sú zložité. Ak si myslíte, že máte na odškodné nárok, je najlepším krokom obrátiť sa na odborníka, ktorý vám pomôže s riešením problému. Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme získať odškodné, na ktoré máte nárok.

meškanie letuzrušenie letuštrajkletkompenzáciaNórskoŠvajčiarskonárok