Charterový let – možný „problém“ dovolenky

Dovolenka, Letiská, Práva pasažierov, V lietadle

CHARTEROVÝ LET A DOVOLENKA

Letné dni sú typické rozjasňovaním informačných tabúľ na našich letiskách. Tento jav je na jednej strane spôsobený narastajúcim počtom pravidelných liniek, operujúcich do našich obľúbených destinácií. Na druhej strane treba uznať, že k „oživeniu“ našich letísk prispievajú hlavne charterové lety. Ochrana cestujúcich prostredníctvom ustanovení Nariadenia (ES) 261/2004 (ďalej len “Nariadenie”) sa aplikuje aj na charterové lety. Tieto sú v textácii Nariadenia označené ako “nepravidelné lety”. Nepravidelné lety sú veľmi úzko prepojené so zájazdmi sprostredkované cestovnými agentúrami. Aj keď čísla ukazujú, že trend v cestovaní sa posúva skôr na cestovanie na vlastnú päsť, dovolenka prostredníctvom cestovnej kancelárie má svoje pozitívne stránky.

Komfort, ktorý cestujúcim poskytujú dnešné cestovné kancelárie, má v čase plnom stresu a zhone neskutočné výhody. Týždenný pobyt do Turecka, Španielska, Egypta, Maroka a mnohých ďalších destinácií, „cestovky“ poskytujú doslova za pár eur. Také zájazdy sú ako ušité pre typ osoby, ktorá okrem kvalitnej stravy, nápojov a hotelového komplexu s dostupnou plážou nič viac nepotrebuje. Je nutné uznať, že let so zahraničnou posádkou, v niektorých prípadoch operovaný na naše pomery nie najtypickejšími lietadlami, má svoje čaro. Problém však nastáva v prípade nepravidelnosti letovej prevádzky.

Charterové lety sú operované vo viac ako 70% prípadov tzv. leteckými spoločnosťami, ktoré nie je možné v súlade s Nariadením zaradiť pod pojem „letecký dopravca spoločenstva“. Čo to znamená v praxi? Začneme územnou pôsobnosťou Nariadenia.

ÚZEMNÁ PôSOBNOSŤ NARIADENIA

Z pohľadu územnej pôsobnosti Nariadenie sa toto vzťahuje na:

cestujúci odlietajúci z letiska umiestneného na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy.
cestujúci odlietajúci z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy, pokiaľ im nebola poskytnutá náhrada alebo odškodnenie a pomoc v tejto tretej krajine, ak je prevádzkujúci letecký dopravca dopravcom spoločenstva;.
Pod pojem územia členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy spadajú:

a) všetky členské štáty EÚ (zoznam štátov TU, tu bude tento odkaz https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_sk)
b) na základe bilaterálnych dohôd aj Nórsko, Island, Švajčiarsko, Guadeloupe, Francúzsku Guyanu, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Azory, Madeiru a Kanárske ostrovy;
Naopak pod tento pojem nemožno zaradiť Faerské ostrovy, Ostrov Man ani Normanské ostrovy. Tieto štáty sa považujú na účely aplikácie nariadenia za tretie krajiny.

V prípade letov odlietajúcich z letiska umiestnenom na území členského štátu sa Nariadenie aplikuje bez ohľadu na to, či je operujúcim dopravcom „nízkonákladová“ spoločnosť alebo letecká spoločnosť, ktorá nie je leteckým dopravcom spoločenstva.

CHARTEROVÝ LET A ÚZEMIE TRETIEHO ŠTÁTU

Z prijatej pošty vyplýva, že nejasnosti vznikajú v prípade, keď ide o odlet z územia tretieho štátu. V tomto prípade je aplikovateľnosť nariadenia podmienená nasledujúcimi podmienkami:

cestujúcim nebola poskytnutá náhrada alebo odškodnenie a pomoc;
rokov musí byť operovaný leteckým dopravcom spoločenstva.
Poskytovanie protislužby alebo náhrady a pomoci je možné zhrnúť do dvoch viet. Úprimne a všeobecne povedané, letecké spoločnosti to nemajú vo zvyku kompenzovať cestujúcim. Ide o veľmi nákladnú položku, ktorou sa v dnešnom, vysoko konkurenčnom prostredí, snaží potlačiť každá letecká spoločnosť.

Pojem dopravcu spoločenstva je pre väčšinu cestujúcich nič nehovoriace slovné spojenie. Pod pojmom letecký dopravca spoločenstva je nutné rozumieť leteckú spoločnosť, ktorá je držiteľom platnej prevádzkovej licencie udelenej členským štátom v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008. Kto je držiteľom tejto licencie a kto nie? Odpoveď z dôvodu obsahového rozsahu skrátime tak, že držiteľom je 90% dopravcov, operujúcich pravidelné linky na území Európskej únie. Bohužiaľ, charterové lety sú vo viac ako 70% operované prostredníctvom leteckých dopravcov, ktorí nie sú držiteľmi tejto licencie.

CHARTEROVÝ LET V PRAXI

V prípade, že letíte z letiska umiestneného v tretej krajine (Tunisko, Egypt, Turecko, atď.) na letisko umiestnené v členskom štáte a Váš let operuje spoločnosť, ktorá nie je leteckým dopravcom spoločenstva (ako napr. FlyEgypt, Air Cairo, Tunisair, onú) air), aplikovateľnosť Nariadenie nie je možná. V praxi to teda znamená vymáhanie kompenzácie prostredníctvom medzinárodnej úpravy. Tento proces však bohužiaľ znamená minimálnu vymáhateľnosť nároku.

Ako bolo uvedené vyššie, v prípade letu z členského štátu EÚ je Nariadením viazaná každá jedna spoločnosť, bez ohľadu na to, či ide o dopravcu Spoločenstva alebo nie. To však vôbec neznamená, že vymáhanie kompenzácie od leteckých dopravcov, ktorí nie sú dopravcami Spoločenstva, je hladké, bezproblémové. Filozofický a psychologický základ fungovania leteckých spoločností, národná legislatíva, spotrebiteľské postupy, zavádzanie cestujúcich a mnohé iné faktory spôsobujú, že vymáhanie kompenzácií je v prípade týchto spoločností mnohonásobne komplikovanejšie.

A čo lety operované medzi územiami dvoch tretích krajín (napr. Singapur-Koh Samui)? V tomto prípade je aplikovateľnosť Nariadenia vylúčená a kompenzovanie je upravené medzinárodnými zmluvami. Ako bolo uvedené vyššie, vymáhateľnosť nároku je minimálna.

Vymáhanie kompenzácií od leteckých spoločností, ktoré nie sú leteckými dopravcami spoločenstva, je dlhotrvajúci boj. Dovolíme si tvrdiť, že z dôvodu rôznorodosti národných legislatív jednotlivých štátov, zavádzania cestujúcich a vysokou obtiažnosťou zaisťovania dôkazných prostriedkov je vymáhanie kompenzácie na vlastnú päsť vopred prehratý boj. Na druhej strane však nie je jedno komu svoj prípad zveríte!

Máte pocit, že vám prináleží odškodné? Ozvite sa nám!

Ak máte pocit, že máte právo na odškodné za meškanie letu, neváhajte a ozvite sa nám.

Bezplatne vám nárok overíme a v prípade jeho platnosti za vás budeme bojovať. Preberieme celú administratívnu ťarchu a komunikáciu s leteckou spoločnosťouna záver vám peniaze pošleme priamo na Váš účet.

Ozvite sa nám

Radi Vám pomôžeme a overíme Váš nárok zadarmo.