ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Máte otázku? Pozrite si odpovede na tie najčastejšie od našich klientov ...

Služby ClaimWin

Môj let bol oneskorený. Mám nárok na kompenzáciu?

Ak bol váš let meškaný o tri alebo viac hodín a ak ste:

 • cestujúci lietajúci do Európy a váš let bol prevádzkovaný európskou leteckou spoločnosťou
  alebo
 • cestujúci prichádzajúci z Európy,
  máte nárok na kompenzáciu.
Bol mi zamietnutý vstup na palubu. Môžem požadovať náhradu?

Dostali ste zamietnutý vstup na palubu z dôvodu nadmerného rezervovania alebo z iného dôvodu a nebola poskytnutá žiadna kompenzácia?
Máte nárok na kompenzáciu, ak ste:
- cestujúci lietajúci do Európy a váš let bol prevádzkovaný európskou leteckou spoločnosťou
alebo
- cestujúci prichádzajúci z Európy.

Aký mám nárok na odškodné? Ako môžem získať náhradu?

a) 250 € za všetky lety s vzdialenosťou 1500 km alebo menej;
b) 400 EUR za všetky lety od 1 500 do 3 500 km;
c) 600 EUR na všetky lety nad 3500 km a nad 4 hodiny meškania.

Akonáhle je kompenzácia získaná od leteckej spoločnosti a prijatá na účet spoločnosti Studio JS, je k dispozícii možnosť výberu kompenzácie bezhotovostným prevodom na bankový účet SEPA.

Počas služobnej cesty som mal meškanie/zrušenie letu. Moja spoločnosť zaplatila vstupenky. Kto by mal požadovať náhradu a kto ju dostane?

Vy. Ako cestujúci musíte podať žiadosť (tu je online formulár) a ak bude kompenzácia úspešná, nárok na odškodné máte vy.
Európske nariadenie chráni jednotlivcov (cestujúcich) a odškodňuje ich čakanie, stres, únavu, ktorú zažili.

Táto náhrada sa však líši od náhrady cestovných lístkov, ktoré môžu zamestnávatelia požadovať od svojich cestovných kancelárií.

Chcel by som vás kontaktovať. Ako vás môžem osloviť?

Ak nenájdete odpoveď, ktorú hľadáte, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Vrátime sa k vám čo najskôr.

Môj let bol zrušený. V ktorých prípadoch môžem požiadať o kompenzáciu?

Máte nárok na kompenzáciu, ak ste cestujúcim:
- letíte do Európy a váš let bol prevádzkovaný európskou leteckou spoločnosťou
alebo
- pochádzajúce z Európy
a ak sa nachádzate v jednej z nasledujúcich situácií:
1. Váš let bol zrušený menej ako 14 dní pred dátumom odletu
alebo
2. Po zrušení letu bol poskytnutý náhradný let.
V druhej situácii sa na cestovné podľa nariadenia použije zníženie o 50%. Ak bol poskytnutý náhradný let a dorazili ste do:

- 2 hodiny na vnútroštátny let: náhrada predstavuje 125 EUR (bez provízie ClaimWin, ktorá sa fakturuje iba v prípade, že je žiadosť úspešná)
- 3 hodiny na let na strednú vzdialenosť: náhrada dosahuje 200 EUR (bez provízie ClaimWin, ktorá sa fakturuje iba v prípade, že je žiadosť úspešná)
- 4 hodiny v prípade letu na dlhé vzdialenosti: náhrada predstavuje 300 EUR (bez provízie ClaimWin, ktorá sa fakturuje, iba ak je reklamácia úspešná)

Koľko stojí vaša služba?

Len v prípade úspešného výsledku bude mať ClaimWin nárok na províziu vypočítanú takto: provízia 25% plus DPH z prijatej náhrady.
Ak sa nedosiahne žiadna kompenzácia, nič neplatíte.

Ako dlho trvá kompenzačný proces? Kedy dostanem kompenzáciu?

Závisí to od situácie a od leteckej spoločnosti.
Spravidla sa vám podarí obdržať vašu kompenzáciu v priemere do 12 týždňov, ale ak je situácia zložitá alebo sa musí uskutočniť súdne konanie, môže tento proces trvať aj dlhšie ako jeden rok.
Hneď ako dostaneme odškodné od leteckej spoločnosti, Vám zašleme peniažky - mínus provízia za služby ClaimWin, po potvrdení správnosti Vášho účtu.

A čo keď cestujem so svojou rodinou? Kto by mal požadovať náhradu?

Každý člen vašej rodiny. Každý cestujúci letu musí požiadať o začatie kompenzácie a splnomocniť nás, aby sme ich mohli zastupovať v súvislosti kompenzácie s leteckou spoločnosťou.
Ak je rodinný príslušník maloletý, jeho/jej opatrovník bude musieť vyplniť formulár a podpísať splnomocnenie v jeho mene.

Chcete vedieť viac?

Kedy nárok na kompenzáciu nevzniká?

Nárok na kompenzáciu nevzniká v prípade, keď je Váš let zrušený, prípadne má meškanie z dôvodu mimoriadnej okolnosti, ktorá sa vzťahuje na Váš let a nie je leteckým dopravcom nijak ovplyvniteľná. 

Letecký dopravca je oprávnený cestujúcemu zamietnuť nárok na kompenzáciu, a to z dole uvedených dôvodov:

 • zlé počasie,
 • prírodná katastrofa,
 • štrajk tretej strany,
 • bezpečnostná situácia,
 • obmedzenie letovej prevádzky.

Taktiež sa nevzniká pre cestujúcich, ktorí cestujú bezplatne alebo za znížené cestovné, ktoré nie je priamo alebo nepriamo prístupné verejnosti.

Na ktoré lety sa vzťahuje kompenzácia?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 sa vzťahuje na:

 • všetky lety z letiska umiestneného na území členského štátu EÚ,
 • lety z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu EÚ, pokiaľ Vám nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, a ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva.
Prečo musím podpísať splnomocnenie?

Aby sme obhajovali vaše práva, musíme vás zastupovať. Splnomocnenie oprávňuje spoločnosť Studio JS požadovať náhradu škody vo vašom mene.
Toto splnomocnenie samozrejme umožňuje spoločnosti Studio JS, aby vás zastupovala v tomto konkrétnom prípade: vo vašom procese spravovania nárokov. Toto splnomocnenie sa automaticky končí po ukončení kompenzačného procesu.

Môže ktokoľvek požiadať o kompenzáciu?

Áno. Všetci cestujúci majú rovnaké práva týkajúce sa európskeho nariadenia č. 261/2004.

Letecká spoločnosť ma kontaktovala. Čo mám robiť?

Keď nás oprávňujete začať konanie vo vašom mene, musíte nás o tejto skutočnosti informovať, a to ak máte akýkoľvek kontakt s leteckou spoločnosťou.
Pomôže nám to lepšie hájiť vaše záujmy v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré popisujú naše príslušné práva a povinnosti podľa služby, ktorú ponúkame, a na naše náklady, pokiaľ sa nezíska žiadna kompenzácia.

Ak už som od leteckej spoločnosti dostal voucher, môžem si napriek tomu uplatniť nárok na kompenzáciu?

Ak letecká spoločnosť zastrešila všetky Vaše náklady (hotel, jedlo, nápoje, atď.), kým ste čakali na svoj let, stále môžete požiadať o kompenzáciu, pretože tieto náklady sa nepovažujú za kompenzáciu a pokiaľ ide o európske nariadenie, letecké spoločnosti vám musia poskytnúť tieto služby.
Ak Vám letecká spoločnosť ponúkla náhradu a ak bola suma nižšia ako cestovné uvedené v európskom nariadení a letecká spoločnosť vás neinformovala o vašich právach, môžete začať nárok na získanie celej výšky cestovného podľa nariadenia.

Ako zistím, či mám nárok na kompenzáciu?

Stačí, ak vyplníte online žiadosť a náš tím Vám prezistí Váš nárok na uplatnenie si kompenzácie obratom. Vyplnenie žiadosti Vám zaberie pár minút.

Ktoré dokumenty sú potrebné na uplatnenie nároku?

Na začatie kompenzačného procesu potrebujeme:
- kópia alebo fotografia vášho e-letenky a/alebo potvrdenia rezervácie a/alebo palubného lístka
a
- kópiu alebo fotografiu pasu alebo preukazu totožnosti,

- scan Splnomocnenia.

Čo sa deje po odoslaní všetkých potrebných dokumentov?

Začneme kompenzačný proces a zväčša priateľsky komunikujeme s leteckou spoločnosťou. Diskutujeme o dôvodoch meškania/zrušenia letu a obhajujeme Váš nárok, aby sme vo vašom mene dostali kompenzáciu.
Počas celého procesu budete informovaní.

Existuje minimálny vek potrebný na uplatnenie nároku na kompenzáciu?

Európske nariadenie č. 261/2004 sa vzťahuje na všetkých cestujúcich, ktorí majú rezerváciu s číslom sedadla, ale nevzťahuje sa na cestujúcich, ktorí cestujú bezplatne alebo za znížené cestovné, ktoré nie sú priamo alebo nepriamo prístupné verejnosti.
Žiadame však cestujúcich, ktorí majú menej ako 18 rokov, aby požiadali svojich opatrovníkov, aby podpísali splnomocnenie v ich mene.