Podľa čoho sa určuje výška odškodného?

Podľa čoho sa určuje výška odškodného?

Podľa čoho sa určuje výška odškodného?

I napriek tomu, že naše cestovanie nevychádza vždy tak, ako by sme si predstavovali, nárok na odškodné nevzniká za každých okolností. Sú udalosti, ktoré je možné ovplyvniť a potom je tu kategória s označením mimoriadne. Pri mimoriadnych udalostiach sa nedá urobiť nič. Neovplyvníme počasie, politickú situáciu danej krajiny ani zamestnancov letiska, ktorí štrajkujú za lepšie platové podmienky. Potom sú tu však udalosti, ktoré sú predvídateľné a letecká spoločnosť, s ktorou cestujeme mala vo svojom pláne s ich výskytom počítať.

            V tom prípade máme nárok na odškodnenie. Ako sa však dopracovať k výslednej sume? Mnoho zdrojov uvádza odškodné až do výšky 600 €. Táto hranica je však maximálna suma, ktorú môžete dosiahnuť, nie stanovená výška odškodného. Podľa akých parametrov sa určuje skutočná výška odškodného, ktorá je vyplatená klientom márne čakajúcim na meškajúci či dokonca zrušený let?

            Prvým bodom je dĺžka meškania. Ak let mešká viac ako tri hodiny, čo znamená, že sa do svojej cieľovej destinácie dostanete s viac ako trojhodinovými meškaním, vzniká vo vašom prípade nárok na odškodnenie. Okrem toho máte v prípade meškania nárok na občerstvenie hradené leteckou spoločnosťou a tiež vám má byť udelená možnosť poslať emailovú správu či zatelefonovať si. V prípade, že váš let mešká menej ako tri hodiny, právo na odškodnenie ani na ďalšie služby nezískavate.

            Dĺžka meškania je faktorom, ktorý udáva či vzniká alebo nevzniká nárok na kompenzáciu a ako bude výška odškodného. Podľa čoho sa však určuje výška odškodného, ktoré bude poskytnuté klientom? Faktorom, ktorý hrá rozhodujúcu úlohu je vzdialenosť medzi miestom príletu a odletu. Ak sa miesta nachádzajú do 1 500 kilometrov vzdialené od seba, výška odškodného je 250 €, pri vzdialenosti do 3 500 kilometrov sa táto suma navyšuje na 400 € a v prípade, že letíte do destinácie, ktorá je vzdialená nad 3 500 kilometrov, máte nárok na odškodné vo výške 600 €. Vzdialenosť je zistená ako najkratšia vzdialenosť medzi dvoma letiskami.

            O tom či bude odškodné vyplatené rozhodujú i ďalšie podmienky. Dôležitým prvkom je, či letecká spoločnosť patrí do kategórie spoločností registrovaných v Európskej únii, na Islande, v Nórsku či Švajčiarsku. Rovnako dôležité je brať do úvahy i mimoriadne podmienky v dôsledku ktorých nie je možné uplatniť si nárok na odškodné.

            Dostať odškodné rozhodne nie je jednoduchý proces v mnohých prípadoch. V prípade, že máte pocit, že máte na odškodné nárok, je skvelým krokom obrátiť sa na odborníka, ktorý vám bude môcť dať jasný verdikt. Rovnako vás môže zastupovať a rokovať s leteckou spoločnosťou o výške vášho odškodného. Nenechajte sa odbiť výhovorkami a stojte za tým, na čo máte nepochybne nárok. Netušíte, ako správne jednať o výške odškodného? Nevadí. Obráťte sa na nás a my sa postaráme o všetky potrebné náležitosti vrátane komunikácie s leteckou spoločnosťou, a vyjednáme odškodné za meškanie či zrušenie letu za vás.

Máte pocit, že vám prináleží odškodné? Ozvite sa nám!

Ak máte pocit, že máte právo na odškodné za meškanie letu, neváhajte a ozvite sa nám.

Bezplatne vám nárok overíme a v prípade jeho platnosti za vás budeme bojovať. Preberieme celú administratívnu ťarchu a komunikáciu s leteckou spoločnosťouna záver vám peniaze pošleme priamo na Váš účet.

Ozvite sa nám

Radi Vám pomôžeme a overíme Váš nárok zadarmo.

Koronavírus a kompenzácia za zrušený let

Koronavírus a kompenzácia za zrušený let

Koronavírus a kompenzácia za zrušený let

V posledných dňoch sa vo všetkých médiách objavujú správy o koronavíre. Koronavírus, ktorý spôsobuje infekčné ochorenie známe pod označením COVID-19, sa dnes vyskytuje v takmer všetkých krajinách Európy. V posledných dňoch prekročil i hranice Slovenska a hlavné slovo dostali preventívne opatrenia, ktoré majú zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Preventívne opatrenia sa samozrejme týkajú aj leteckej dopravy a je veľmi pravdepodobné, že Váš let môže byť zrušený. Na čo by ste sa mali rozhodne pripraviť a aké sú Vaše práva spojené s náhradami a kompenzáciou? Prezradíme Vám všetky potrebné informácie, ktoré by ste v súvislosti s koronavírom mali rozhodne vedieť.

Aké sú moje práva v prípade zrušenia letu?

Dôvod koronavírus.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo varovania, ktoré sa týkajú cestovania do oblastí zasiahnutej koronavírom. Cestovanie je momentálne považované za mimoriadne rizikové, a preto množstvo leteckých spoločností pristupuje k zrušeniu letu z dôvodu mimoriadnych udalostí. V prípade, že letecká spoločnosť zruší Váš let, máte ako zákazník práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004.

Vzhľadom na to, že v tomto prípade hovoríme o mimoriadnych udalostiach, cestujúci nemajú právo na kompenzácie ani v prípade, že ich let bol zrušený menej ako 14 dní pred plánovaným odletom. Na druhej strane však práve z toho dôvodu máte možnosť využiť:

  • Nárok na preplatenie letenky v celej výške
  • Nárok na náhradný let

Lehota na vrátenie plnej výšky letenky sa pohybuje v rozmedzí 1-8 týždňov. Je samozrejmosťou, že ak si vyberiete jednu z dvoch vyššie spomenutých možností, automaticky strácate nárok na využitie tej druhej. Nemôžete si uplatniť nárok na vrátenie ceny letenky a zároveň i nárok na náhradný let. V prípade koronavíru je lepšie zvoliť si prvú možnosť, pretože i náhradný let môže byť zrušený.

Máte strach vycestovať a Váš let nebol zrušený?

Poradíme Vám na čo máte nárok!

Problémom sú najmä rizikové destinácie, ako sú Taliansko, Čína alebo Kórea. Ak ste mali pôvodne vycestovať do niektorej z týchto krajín, ale máte strach z nákazy, máte možnosť požiadať prepravcu o zrušenie letu. Mnoho leteckých spoločností vydalo prehlásenie, že v tomto prípade sa vzdávajú svojich nárokov plynúcich zo zrušenia letu a ich zákazníci majú možnosť využiť zrušenie letu bez následných poplatkov, ktoré z toho zvyčajne plynú. Všetky informácie si v tomto prípade overte u leteckej spoločnosti, s ktorou ste mali pôvodne letieť. Vyjadrenia sú vždy dostupné na ich oficiálnych stránkach.

Letná dovolenka

Týkajú sa obmedzenia plynúce z koronavíru i letného obdobia?

Hoci je leto ešte ďaleko, obmedzenia plynúce z nákazy sa týkajú i letného obdobia a dovoleniek v zahraničných destináciách. V prípade, že sa bojíte vycestovať na letnú dovolenku, máte možnosť požiadať cestovnú kanceláriu o zrušenie dovolenky, a to bez storno poplatkov, ktoré zvyčajne zo zrušenia vyplývajú. Celkový právny postup v tomto prípade upravuje zákon § 21 ods. 2 zákona č. 170/2015 Z. z. o zájazdoch.

!!! Nevystavujte sa riziku nakazenia koronavírom a v súčasnej dobe prehodnoťte, či sú zahraničné cesty vo Vašom prípade nevyhnutné. Všetky nariadenia, ktoré boli v jeho súvislosti vydané sú preventívneho charakteru a hlavné je zastaviť jeho šírenie.

Máte pocit, že vám prináleží odškodné? Ozvite sa nám!

Ak máte pocit, že máte právo na odškodné za meškanie letu, neváhajte a ozvite sa nám.

Bezplatne vám nárok overíme a v prípade jeho platnosti za vás budeme bojovať. Preberieme celú administratívnu ťarchu a komunikáciu s leteckou spoločnosťouna záver vám peniaze pošleme priamo na Váš účet.

Ozvite sa nám

Radi Vám pomôžeme a overíme Váš nárok zadarmo.