VIS MAIOR, extraordinary circumstances resp. mimoriadne udalosti

VIS MAIOR, extraordinary circumstances resp. mimoriadne udalosti

VIS MAIOR, extraordinary circumstances resp. mimoriadne udalosti

,MIMORIADNE UDALOSTI

V niektorých prípadoch sa stane, že i napriek dokonalým plánom a prepočítaniu rizík celý náš plán stroskotá. Vtedy máme vo zvyku zamýšľať sa nad tým, či skutočne zasiahla vyššia moc, ktorá dokázala i premyslené výpočty obrátiť na trosky. V leteckej doprave sa zasiahnutie vyššej moci, vis maior, stáva pomerne často a samozrejme neočakávane. Mimoriadne udalosti dokážu zaútočiť veľmi rýchlo a premyslene zničiť celý logistický plán. Čo to však znamená pre cestujúcich? Majú v prípade mimoriadnych udalostí právo na odškodnenie či iné benefity?

Mimoriadne udalosti sú častou a pomerne obľúbenou výhovorkou spoločností, prečo let meškal či bol zrušený. V prípade, že tieto udalosti nastanú, nemusí letecká spoločnosť vyplácať žiaden druh odškodného. Čo však naozaj znamenajú mimoriadne udalosti? Je to druh diania, ktoré nemohla letecká spoločnosť v žiadnom prípade ovplyvniť. Radí sa tu napríklad poveternostná situácia, politický prevrat a celkovo nepriaznivá politická situácia v krajine a v neposlednom rade i štrajk zamestnancov letiska, ktorý býva častým javom najmä v letných mesiacoch.

ZOZNAM MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ

Medzi mimoriadne okolnosti patria:

  • Nepriaznivé podmienky počasia (bad weather) – vrátane slabej viditeľnosti, veterných, piesočných a snehových búrok a akýchkoľvek extrémnych poveternostných podmienok,
  • Štrajky zamestnancov (union and airport personnel strikes) spoločenstiev a letísk,
  • Zrážka s vtákom (Bird strikes),
  • Obmedzenia riadenia letovej prevádzky (Air traffic control restrictions) – vrátane uzávierok dráh,
  • Politické alebo občianske nepokoje (Political or civil unrest),
  • Bezpečnostné riziká (Security risks) – napr. terorizmus,
  • Skryté výrobné chyby (Hidden manufacturing defects),
  • Lekárske pohotovosti (Medical emergencies) – môžu sa líšiť podľa situácie,
  • Mimoriadne situácie (napr. COVID-19).

LETECKÉ SPOLOČNOSTI TO ČASTO IBA SKÚŠAJÚ …

Letecké spoločnosti sa však s obľubou zahrávajú so slovíčkom mimoriadny. A tak nie je žiadnou novinkou, že môžeme naraziť napríklad na mimoriadnu technickú poruchu či iné okolnosti s prívlastkom mimoriadny. Ako riešiť situáciu vtedy? Nenechajte sa oklamať, mimoriadna technická porucha je dôvod, kedy máte nárok na odškodné. Neradí sa do repertoáru udalostí, ktoré nemohli byť technickou spoločnosťou predvídané a nárok na vyplatenie odškodného pre klientov danej spoločnosti vzniká.

Hoci štrajk patrí medzi udalosti, ktoré sa radia medzi nepredvídateľné, nevzťahuje sa na zamestnancov danej leteckej spoločnosti, ale len na zamestnancov daného letiska. Ak vzniklo meškanie z dôvodu štrajku zamestnancov leteckej spoločnosti, nárok na odškodné opäť máte. Rovnako nie je oprávneným dôvodom na meškanie nedostatočné zastúpenie palubného personálu a to ani v prípade, že chrípková sezóna je v plnom prúde.

Podstatné je overiť si i príčinu mimoriadnych udalostí. Odvoláva sa letecká spoločnosť na nepriazeň počasia? Zlá viditeľnosť či nevhodné poveternostné podmienky sú častým odôvodnením meškajúcich či zrušených letov. Ale naozaj boli poveternostné podmienky zlé? V prípade, že ostatné lety odlietali normálne. váš let mal výrazné meškanie či došlo k jeho zrušeniu, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o zavádzajúcu informáciu zo strany leteckej spoločnosti a na odškodné vám nárok vzniká.

NENECHAJTE TO NA OSUD

Nenechajte sa odbiť ani v prípade, že ako príčina zrušenia letu svieti prívlastok neznáma. Vo väčšine prípadov toto označenie znamená technickú poruchu či iné činitele, ktoré boli ovplyvnené leteckou spoločnosťou. Nárok na odškodné vám vzniká v mnohých prípadoch a pri zrušení či meškaní sa môže vyšplhať až do výšky 600 € na osobu. S leteckými spoločnosťami jednáme o existencii a výške odškodného za klientov, ktorých zastupujeme. Pridajte sa i vy k spokojným cestovateľom, ktorí vložili svoju dôveru do našich rúk.

Máte pocit, že vám prináleží odškodné? Ozvite sa nám!

Ak máte pocit, že máte právo na odškodné za meškanie letu, neváhajte a ozvite sa nám.

Bezplatne vám nárok overíme a v prípade jeho platnosti za vás budeme bojovať. Preberieme celú administratívnu ťarchu a komunikáciu s leteckou spoločnosťouna záver vám peniaze pošleme priamo na Váš účet.

Ozvite sa nám

Radi Vám pomôžeme a overíme Váš nárok zadarmo.

Moje práva v prípade meškania alebo zrušenia letu.

Moje práva v prípade meškania alebo zrušenia letu.

Moje práva v prípade meškania alebo zrušenia letu.

Cestovanie je zábava. Spoznáme nové kultúry, navštívime zaujímavé miesta a objavíme chute, ktoré boli pred nami skryté. Cestovanie však nie je vždy jednoduché. Bojujeme s počasím, štrajkovaním i udalosťami, ktoré nemôže predpovedať nik z nás. A tak sa niekedy stane, že náš let v lepšom prípade mešká, v horšom došlo k jeho úplnému zrušeniu. V oboch prípadoch pre vás vyplývajú isté práva, ktoré máte možnosť využiť. Na čo všetko máte nárok pri meškaní letu či jeho zrušení?

Pri meškaní letu máte nárok na finančné odškodné, ktoré sa pohybuje na troch rôznych úrovniach. Všetky tri úrovne sú dané podľa vzdialenosti v kilometroch medzi miestom odletu a príletu. Prvou kategóriou je vzdialenosť do 1 500 kilometrov a v tom prípade máte nárok na kompenzáciu vo výške 250 €. Druhá kategória predstavuje vzdialenosť do 3 500 kilometrov a výška kompenzácie sa šplhá na 400 €. Ak je vzdialenosť medzi miestom odletu a príletu nad 3 500 kilometrov, kompenzácia predstavuje 600 €.

Pozor však na to, kedy máte nárok na kompenzáciu pri meškaní letu. Tento nárok totiž nevzniká automaticky pri akomkoľvek meškaní. Meškanie letu musí byť väčšie ako 3 hodiny a nesmie byť spôsobené faktormi, ktoré letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť. To znamená, že v prípade, že váš let mešká z dôvodu poveternostných podmienok či kvôli štrajku zamestnancov letiska, nárok na odškodné nevzniká. Poslednou podmienkou je, že letecká spoločnosť musí byť registrovaná v niektorom zo štátov Európskej únie alebo odlieta z letiska nachádzajúceho sa v danej krajine. Nezúfajte však, existujú i výnimky. Hoci štáty ako Island, Nórsko či Švajčiarsko nepatria medzi členské štáty, právo sa vzťahuje i na ne.

V prípade, že bol váš let zrušený, je to ešte nepríjemnejšia situácia ako pri meškaní. Rovnako máte nárok na kompenzáciu, ktorej výška sa pohybuje v rovnakých mediach a je určovaná rovnako, ako v prípade meškajúceho letu. Je možné žiadať kompenzáciu za každý zrušený let? I pri žiadaní kompenzácie v tomto prípade platia jasné pravidlá, kedy je možné o kompenzáciu požiadať.

Odškodné je ovplyvňované rovnakými podmienkami ako meškanie. Letecká spoločnosť je povinná vyplatiť kompenzáciu, ak zrušenie nebolo zavinené udalosťami, ktoré mohla predpokladať a je členom Európskej únie vrátane vyššie spomínaných štátov. Bonusom však je, že na kompenzáciu máte nárok ak vám nebol v zákonnej lehote 14 – 7 dní ponúknutý náhradný odlet z rovnakého miesta s odletom najskôr o hodinu skôr, ako tomu bolo v prípade vášho zrušeného letu.

Pravidlá týkajúce sa priznania odškodného a jeho výška sú zložité. Ak si myslíte, že máte na odškodné nárok, je najlepším krokom obrátiť sa na odborníka, ktorý vám pomôže s riešením problému. Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme získať odškodné, na ktoré máte nárok.

Máte pocit, že vám prináleží odškodné? Ozvite sa nám!

Ak máte pocit, že máte právo na odškodné za meškanie letu, neváhajte a ozvite sa nám.

Bezplatne vám nárok overíme a v prípade jeho platnosti za vás budeme bojovať. Preberieme celú administratívnu ťarchu a komunikáciu s leteckou spoločnosťouna záver vám peniaze pošleme priamo na Váš účet.

Ozvite sa nám

Radi Vám pomôžeme a overíme Váš nárok zadarmo.